2004er Braida Giacomo Bologna s.r.l Bricco della Bigotta 3,0